• Bienvini sou Ankreyol.net

  Yon sit wèb byen founi!

  Pou ede'w metrize lang kreyòl la
 • Rete Branche
  A
  N
  K
  R
  E
  Y
  Ò
  L
  Referans sou lang kreyòl Ayisyen an

Byenvini sou Ankreyol.net

Yon sit k ap fè pwomosyon pou lang kreyòl ayisyen an. Videyo, son, aktivite, egzèsis ak fich lengwistik pou tout moun k ap aprann oswa k ap anseye kreyòl.

Aprann lang kreyòl la ak kilti kreyòl la sou entènèt!.

style switcher

Dènye Videyo

Labou nan pye pa bòt

Aparans twonpe. Aparans ka fè w pran yon moun oswa yon bagay pou sa l pa ye.

sal vle di

Fich Lengwistik

Gramè

« Yo » detèminan defini, « Yo » detèminan posesif e « Yo » pwonon pèsonèl

Li plis

Konjigezon

Mak tan ak aspè an kreyòl ayisyen – Premye pati : « ap », « pral », « te », « t ap »

Li plis

òtograf ak pwonosyasyon

Kilè yo ekri « à » (« a » avèk aksan fòs) an kreyòl ?

Li plis

Dènyè atik

10 Nov

Literati kreyòl – Mo chwazi

Ou renmen literati kreyòl? ankreyol.net ap prezante w «Mo chwazi», yon seri ekstrè tèks kreyòl nou chwazi pou ou. Literati kreyòl la ap vale teren depi kèk tan. Anpil nouvo liv an kreyòl ayisyen parèt chak ane. Gen nan liv sa yo ki ta merite tit chedèv. Poutan, mezon edisyon yo ak distribitè liv kreyòl […]

LI PLIS
09 Nov

Konbyen tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire ?

Gen pwofesè ki konn mande si yon sitiyasyon aprantisaj dwe kadre ak kantite lè ki rezève pou kou a pa semèn. Gen lòt ki panse tan pou kouvri yon sitiyasyon aprantisaj ta dwe kadre ak diferan peryòd egzamen yo prevwa nan ane a. Anvan nou pale sou kantite tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire, ann […]

LI PLIS
09 Nov

Kisa yon sitiyasyon aprantisaj ye?

Imajine yon pwofesè ki pral kòmanse yon kou. Kiyès nan de fraz entwodiksyon pi ba yo k ap bay elèv yo plis anvi suiv kou a ? 1) « Semèn sa a, nou pral etidye fraz sibòdone. » 2) « Semèn sa a, nou pral aprann kòman pou nou ekri yon lèt prezantasyon pou patisipe […]

LI PLIS
15 Juin

Atelye ekriti « Ti liv dijital » nan Monreyal

Wikenn 17 ak 18 jen 2017 la, gen yon atelye ekriti k ap fèt Monreyal pou kreye liv nimerik an kreyòl pou timoun an Ayiti. Se yon atelye kote plizyè moun pral mete talan yo ansanm pou kreye ti liv nimerik pou enfòme timoun yo epi divèti yo. Tout moun ki vle ka pote imajinasyon […]

LI PLIS