Espas pwofesè

Espas sa a rezève pou lekòl ki sèvi ak koleksyon An Kreyò la.
Tanpri kontakte direktè lekòl ou a.
Mèsi pou enterè w!
Kontak pou kòmann ak enfòmasyon :

Communication Plus S.A.
24, Delmas 60, Haïti
Tel.: (509) 34 01 72 46 / (509) 28 16 04 04
Imel : complusa@yahoo.com