Kontak pou kòmann ak enfòmasyon :

Communication Plus S.A.
24, Delmas 60, Haïti
Tel.: (509) 28 16 04 04
Imel : complusa@yahoo.com