Mak tan ak aspè « T ap »

An kreyòl ayisyen, mak tan ak aspè (MTA) « t ap » la sèvi pou de tan konjigezon : pase kontinye ak kondisyonèl pase. Menmsi MTA a gen menm fòm nan nan toulede tan sa yo, li pa vle di menm bagay. Eksplikasyon An kreyòl ayisyen, mak tan ak aspè (MTA) « t ap » […]