VOKABILÈ KREYÒL – CHIF 0-9

https://ankreyol.net
Videyo pou aprann chif an kreyòl ayisyen, soti zewo rive nan nèf.
Vidéo pour aprendre les chiffres de zéro à neuf en créole haïtien.
Video to learn the numbers from zero to nine in Haitian Creole.
Video para aprender los números de cero a nueve en criollo haitiano.
Vídeo para aprender os números de zero a nove em crioulo haitiano.