Prezantasyon Koleksyon An Kreyòl – Liv kreyòl pou lekòl

https://ankreyol.net
Liv kreyòl pou elèv yo vin pi maton nan kreyòl. Bonjan zouti didaktik pou pwofesè yo anseye kreyòl. Yon koleksyon ki respekte pwogram ministè edikasyon nasyonal Ayiti a (MENFP-Haiti)