KOLEKSYON AN KREYÒL – PREZANTASYON DETAYE AK GID POU PWOFESÈ KREYÒL

https://ankreyol.net
Gid pou sèvi ak koleksyon An kreyòl la nan kou kreyòl : metòd pedagojik, ribrik, resous, elatriye. Enfèmasyon pou pwofesè kreyòl.
Koleksyon An kreyòl - Aprann ak kè kontan, Anseye ak kè poze!

Manuel d'enseignement du créole haïtien. Présentation de la collection An kreyòl et guide pédagogique pour les professeurs de créole.