Atelye ekriti « Ti liv dijital » nan Monreyal

Wikenn 17 ak 18 jen 2017 la, gen yon atelye ekriti k ap fèt Monreyal pou kreye liv nimerik an kreyòl pou timoun an Ayiti.

Se yon atelye kote plizyè moun pral mete talan yo ansanm pou kreye ti liv nimerik pou enfòme timoun yo epi divèti yo. Tout moun ki vle ka pote imajinasyon yo ak kreyativite yo pou patisipe nan atelye sa a gratis.

Apre atelye a, y ap mete liv ki kreye yo sou aplikasyon Library for all, kote timoun yo, paran yo ak pwofesè yo ap ka li yo sou tablèt elektwonik.

Moun ki alatèt pwojè sa a, se Richard Henri, yon espesyalis enfòmatik ki deja travay sou plizyè pwojè pedagojik ki marye ak teknoloji.

Pou plis enfòmasyon ak enskripsyon, Konsilte lyen sa a : Atelye ti liv dijital.

Pataje pòs la