Kilè yo ekri « à » (« a » avèk aksan fòs) an kreyòl ?

Yo mete yon aksan fòs sou lèt « a », ki reprezante son /a/, lè li vini avan konsòn « n ». Rezon an se pou yo ka fè diferans ak son vwayèl /ã/ ki ekri « an ».

Esplikasyon

Yo mete yon aksan fòs sou lèt « a », ki reprezante son /a/, lè li vini avan konsòn « n ». Rezon an se pou yo ka fè diferans ak son vwayèl /ã/ ki ekri « an ».

Egzanp

Mwen pa konn monte bekàn.

Si yo te ekri bekan, mo a t ap pwononse /bekã/. Men, lè yo ekri mo a bekàn, aksan fòs ki sou lèt « a » a fè konprann se pa yon sèl son /ã/, men se de son yo dwe pwononse apa : /a/ plis /n/. Kidonk, mo a dwe pwononse /bekan/.

Pataje pòs la