Move zanmi kreyòl-fransè : Griyo/Griot

Pifò mo kreyòl soti nan lang fransè. Mo sa yo konn chanje fòm pou adapte yo ak fonksyonman sistèm lang kreyòl la. Anpil fwa, mo a chanje sans tou lè l travèse nan kreyòl la. Se sa k fè nou jwenn plizyè move zanmi kreyòl fransè. Tèm move zanmi oswa fo zanmi an se yon tèm lengwistik ki konsène yon mo ki egziste nan de lang diferan e nan chak lang sa yo menm mo sa a gen de sans diferan. Li enpòtan nan zafè tradiksyon pou w konn move zanmi yo pou evite entèferans. Fich lengwistik sa a ap prezante move zanmi « griyo » an kreyòl ak « griot » an fransè. ...


Move zanmi kreyòl-fransè : Vye/Vieux

Pifò mo kreyòl soti nan lang fransè. Mo sa yo chanje fòm pou adapte yo ak fonksyonman sistèm son lang kreyòl la. Anpil fwa, mo a chanje sans tou lè l travèse nan kreyòl la. Se sa k fè nou jwenn plizyè move zanmi kreyòl fransè. Tèm move zanmi oswa fo zanmi an se yon tèm lengwistik ki konsène yon mo ki egziste nan de lang diferan e nan chak lang sa yo menm mo sa a gen de sans diferan. Li enpòtan nan zafè tradiksyon pou w konn move zanmi yo pou evite entèferans. ...


Kategori