Lang ou pa lanmè, men, li ka neye w

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Pawòl ki soti nan bouch yon moun ka lakoz malè l

Proverbe équivalent en français

Qui domine sa langue sauve sa tête


Pataje Post la