Pwogram selebrasyon Jounen lang matènèl nan Fakilte lengwistik aplike

Dekana Fakilte lengwistik aplike, nan Invèsite Leta Ayiti a, pibliye pwogram selebrasyon jounen lang manman an pou ane 2017 la. Se yon pwogram animasyon syantifik ak kiltirèl ki pral dewoule konsa :

9 è – 9 è 05 :                      Lansman jounen an

9 è 05 –  10 è 30 :              Pwezi – Lekti tèks kreyòl – Mizik apwopriye ;

10 è 30 –  11 è 30 :            Konferans ak M. Francois Nedet (CEHLA) sou tèm: L’éthique, la face et les états du moi en négociation:       Une analyse syntactico sémantique et pragmatique.

11 è 30 – 12 è 30 :             (Premye poz) (Mizik lakay) ;

12 è 30 – 2 è :                    Konferans ak M. Lemète ZÉPHYR sou tèm : Preparasyon materyèl didaktik ak lekòl an kreyòl;

2 è – 2 è 30 :                      (Dezyèm Poz) (Pwezi ak lekti tèks kreyòl) ;

2 è 30 – 3 è 30 :                 Konferans ak M. Mick Robert ARISMA sou tèm : Le palimpseste comme stratégie de communication dans   la campagne électorale 2016-2017 en Haïti;

3 è 30 – 4 è 30 :                 Konferans ak M. Bonel OXINÉ sou tèm : Sèvi ak kreyòl pou anseye fransè pa yon gaspiyay tan.

4 è 30 – 4 è 55 :                 Entèpretasyon chante kreyòl ak Mo remèsiman

4 è 55 – 5 è 30 :                 Mo remèsiman

 

Aktivite sa yo ap fèt nan Sal Pierre Vernet, nan lokal Fakilte lengwistik la.

 

Pataje pòs la