« Yon michan liv gramè kreyòl ayisyen »

Nan yon atik li fenk ekri, lengwis Hugues Saint-fort lonje dwèt sou yon seri mit sou lang kreyòl la ki dwe disparèt. Premye gwo mit lengwistik li site se mit ki fè kwè kreyòl pa yon lang paske kreyòl pa gen gramè. Dapre Hugues Saint Fort, mit sa a « Se pi gwo mit ki egziste lan lespri anpil moun ki ap kritike lang kreyòl ayisyen ».

Pou demonte mit sa a, otè a mete aksan sou apwòch liv Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an ki se « yon apwòch ki konsantre sou jan lokitè yo itilize lang lan ». Hugues Saint-fort montre enpòtans liv sa a genyen. Li kalifye l kòm « yon michan liv gramè kreyòl ayisyen » k ap ede moun retire kwayans kreyòl pa gen gramè a nan tèt yo. Li mete aksan tou sou diferans ki egziste ant gramè yon lang ak yon liv gramè.

Pou w li atik  Hugues Saint-Fort a epi dekouvri de lòt gwo mit li pale sou yo, klike sou lyen sa a k ap mennen w nan atik la sou sit lengwis Robert Berrouët‑Oriol la : Kèk mit sou lang kreyòl ayisyen ki dwe disparèt, Hugues Saint-Fort, New York, out 2016.

Pataje pòs la