Konferans : Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an Yon zouti analiz san parèy

Madi 31 me 2016, 2 è nan aprè midi, Fakilte lengwistik aplike, Ri Dufort # 38,

Nan konferans sa a, lengwis Jockey Berde Fedexy ap prezante liv li a tout pandan l ap mete aksan sou enpòtans deskripsyon syantifik kreyòl ayisyen an.

Madi 31 me 2016, 2 è nan aprè midi

Fakilte lengwistik aplike, Ri Dufort # 38

«Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an se yon zouti

tout moun ki ap reflechi sou ansèyman,

deskripsyon ak analiz kreyòl ayisyen an dwe

posede.»

Pwofesè Renaud Govain

Apre konferans lan, w ap ka achte epi fè

siyen egzanplè pa w la nan pri etidyan ki

se 800 Goud.

Pataje pòs la