adye wida

Adye Wida!

Siman ou abitye tande espresyon « Adye Wida! ». Gen moun ki pwononse l « Adye wi dan! » oswa « Adye ri dan! ». Petèt ou deja konn sèvi ak youn nan fòm espresyon sa a lè w ap pale. Men, ki fòm ki kòrèk? Kibò espresyon sa a soti epi kisa li vle di?

Nan yon liv ki pote siyati sosyològ Jean Casimir, nou jwenn yon esplikasyon ki ede nou konprann orijin espresyon an ak fòm li. Men sa otè a ekri :

« Adye Wida! Pawòl sa a, se nan bouch grann mwen ak granmoun menm laj avè l mwen te konn tande l. Grann mwen te sèvi avè l lè kè l grenn e li santi de bra l kase, san pa gen anyen li ka fè. Mwen te kwè se : Adye ri dan! li te konn di. Grann mwen pa t konn pale franse. M te sipoze li te vle di: “Kite dan ri!”

Se tou lòt jou, mwen reyalize : Wida [Ouidah] se vil bò lanmè, ann Afrik, kote pirat pake pifò nan zansèt nou yo, trenbale yo, vin debake pa bò isit. Adye Wida! ta yon dènye “orevwa”, orevwa ou fè lè pa gen tounen ankò nan peyi ou fou pou li a. »

Sous: Jean Casimir, Ayiti Toma – Haïti Chérie, Jean Casimir avèk konkou Communication Plus, Delmas, Haïti, 2000, p. 7, 8

Pataje pòs la