Ti Prens lan

Ti Prens mwen an !
Mwen vin konprann, poukisa ou te toujou ap reflechi, tèt ou lwen ou pa konn ki kote, yon tristès toujou ap fè yon lago kache avè ou. Pandan lontan, sèl distraksyon ou, se te gade jan sa bèl lè solèy ap kouche poutèt sa te lage yon jwa andedan ou, yon lapè. Mwen aprann detay sa a yon maten, lè ou di m :

– Mwen byen renmen lè solèy ap kouche. An n al wè yon solèy k ap kouche.

– Men… Se pou ou tann!

– Tann kisa?

– Tann solèy la k ap kouche.

Ou te sezi. Ou ri tèt ou epi ou di m :

– Mwen kwè m toujou lakay.

Se te vre. Lè l fè midi Etazini, solèy la, tout moun konnen l, kouche an Frans. Si ou te gen pouvwa pou w al an Frans nan yon minit, ou t ap chita gade solèy la k ap kouche. Malerezman, pou al an Frans vwayaj la te twò lwen. Men sou ti planèt zuit ou a, ou te annik rale chèz ou, ou te ka gade labrimdiswa k ap tonbe chak fwa ou vle.

– Yon lè, mwen wè solèy kouche karannkat fwa.

Yon ti jan pita, ou te ajoute :

– Ou konnen? Lè ou tris anpil, ou renmen wè solèy la k ap kouche.

– Jou ou te gade solèy ki t ap kouche karannkat fwa a, ou te gen yon gwo tristès nan kè ou?

Ti Prens lan pa reponn.

 

Antoine De Saint-Exupéry, Tradiksyon Gary Victor, Ti Prens lan, C3 Editions, Pétion-Ville, Haïti, 2014, p. 23-24

Pataje pòs la