Papye

Poko fòse zwazo
Bwè dlo
Nan pla men ou
Ak zèl yo mare

Pa kite van bwote

Papye kap yo

Chak papye kreyòl

Se yon kap

Ki pral poze

Nan gran lakou

Sou yon pye zanmann

 

Kap papye

Ale ale

M a bwè dlo

Ale ale

Sezon va vin vèt

Ale ale

Bèl kap

Chak fèy O O

Se koulè lakansyèl

 

Dominique Batraville, Kòdvokal, Edisyon Pulùcia, Koleksyon Emile Célestin-Mégie, Jakmèl, Ayiti, Oktòb 2014, p. 30

Pataje pòs la