Men nou!

Se vag lanmè k ap bwote n ale
kouran larivyè k ap trennen nou
se van nòde k ap soufle nan vwal nou
pou mennen n lakay nou

se klewon zetwal k ap di Men nou !
n ap vini !

ak limyè sou tèt nou

ak melon ak zaboka ak

grenn mayi nan malèt nou

 

syèl la fann debò pou ban n pase

zwazo mete chapoba devan nou

solèy tire fedatifis pou nou

 

Men nou ! ak lapenn nan kè nou

ak panyen soufrans nou

ak kabwèt devenn nou

MEN NOU ! apre 30 sezon madichon

 

n ap pote dlo pou larivyè

n ap pote dlo pou lapli

n ap pote dlo pou sous

nan youn kamyon chaje ak lide

ak fòs kouraj nou

Men nou !

nan youn batiman esperyans

kòn legzil nou sou tèt nou !

 

n ap pote limyè pou fil elektrik

limyè pou zanpoul channmas

limyè pou dèlko

 

ak diplòm dyaspora nou nan valiz nou

ak kè nou ki tounèf

nou pral pote kole ak rasin anba tè

pou fè pyebwa Tousen Louvèti a

grenpe nan syèl !

 

Josaphat Large, Pè Sèt, edisyon Mapou, koleksyon koukouy, 1994, p. 99-100

Pataje pòs la