Plis pase 25 nouvo liv an kreyòl nan «Livres en folie» 2016 la

22 yèm edisyon «Livres en folie» a ap prezante plis pase 25 nouvo tit an kreyòl. Liv sa yo fè pati

plizyè kategori : gen pwezi, woman, esè, liv jenès, istwa ak kont. Kategori ki pi reprezante se

pwezi. Gen nan tit sa yo ki se tradiksyon èv ki te pibliye nan lang etranje.

 

Kèk nan otè liv kreyòl sa yo te gen okazyon prezante piblikasyon yo a nan kad konferans pou laprès ki te fèt lendi 23 me 2016 la nan otèl Royal Oasis pou lansman «Livres en folie» 2016 la. Sou 157 otè ki an siyati yo, 28 se otè ki ekri nan lang kreyòl ayisyen an.

Pami nouvo liv yo, gen 2 esè ki konsène lengwistik ak zafè lang an Ayiti. Se «Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an» lengwis Jockey Berde Fedexy ekri ak «Un aménagement linguistique pour le développement du peuple haïtien» kolektif GRAHN ekri.

Edisyon 2016 «Livres en folie» a ap fèt nan Parc historique de la canne à sucre jedi 26 ak vandredi 27 me 2016.

Pataje pòs la