Pwopoze yon kontni

Ou kapab pibliye yon atik sou ankreyol.net si w se yon lengwis, yon pwofesè kreyòl oswa yon etidyan lengwistik k ap travay sou kreyòl. Nou ofri w yon espas pou w pibliye fwi rechèch ou. Konsa, plis moun ap konnen travay w ap fè e w ap kontribiye pou travay refleksyon sou lang kreyòl la […]