Ala mizè pou chen !

Yo di chen se pi bon zanmi lòm. Ou kwè Ayisyen ladan l tou ? Si gen yon bèt Ayisyen pi pa vle wè, se chen. Anpil espresyon kreyòl montre jan Ayisyen, an jeneral, pa konsidere chen tankou zanmi yo, alewè pou pi bon zanmi yo. Ou pa kwè m ? Anvan w di mwen […]