Move zanmi kreyòl-fransè : Griyo/Griot

Pifò mo kreyòl soti nan lang fransè. Mo sa yo konn chanje fòm pou adapte yo ak fonksyonman sistèm lang kreyòl la. Anpil fwa, mo a chanje sans tou lè l travèse nan kreyòl la. Se sa k fè nou jwenn plizyè move zanmi kreyòl fransè. Tèm move zanmi oswa fo zanmi an se yon tèm lengwistik ki konsène yon mo ki egziste nan de lang diferan e nan chak lang sa yo menm mo sa a gen de sans diferan. Li enpòtan nan zafè tradiksyon pou w konn move zanmi yo pou evite entèferans.
Fich lengwistik sa a ap prezante move zanmi « griyo » an kreyòl ak « griot » an fransè.

An kreyòl, yo sèvi ak non « griyo » a pou idantifye vyann kochon fri. Diksyonè kreyòl Vilsen an defini mo griyo a konsa : « Manje ki fèt ak vyann kochon fri » (1).

An fransè, yo sèvi ak non « griot » a pou idantifye moun ki ap rakonte kont ak istwa tan lontan nan literati oral ann Afrik.

Kidonk, si n pran egzanp fraz kreyòl « Jèmèn ap manje yon bon griyo »,  ou pa ka tradui l « *Germaine mange un bon griot ». si w fè sa, w ap fè yo pran Jèmèn pou kanibal.

Remak : Te gen yon mouvman entèlektyèl ayisyen ki te rele « Les griots ». Epi revi yo te sèvi pou pibliye ide mouvman sa a te rele « Les Griots » tou. Non mouvman sa a te enspire nan sans fransè a paske youn nan lide mouvman an t ap pwone se te yon retou nan sous Afrik kòm orijin koutim ak konpòtman Ayisyen yo.

 

(1) Vilsaint Féquière, Heurtelou Maude, Diksyonè Kreyòl Vilsen, Educa Vision, Etazini, 1994, p. 207

Pataje pòs la