Pwogram selebrasyon Jounen lang matènèl nan Fakilte lengwistik aplike

Dekana Fakilte lengwistik aplike, nan Invèsite Leta Ayiti a, pibliye pwogram selebrasyon jounen lang manman an pou ane 2017 la. Se yon pwogram animasyon syantifik ak kiltirèl ki pral dewoule konsa : 9 è – 9 è 05 :                      Lansman jounen an 9 è 05 […]