Move zanmi kreyòl-fransè : Griyo/GriotAn kreyòl, yo sèvi ak non « griyo » a pou idantifye vyann kochon fri. Diksyonè kreyòl Vilsen an defini mo griyo a konsa : « Manje ki fèt ak vyann kochon fri » (1).

An fransè, yo sèvi ak non « griot » a pou idantifye moun ki ap rakonte kont ak istwa tan lontan nan literati oral ann Afrik.

Kidonk, si n pran egzanp fraz kreyòl « Jèmèn ap manje yon bon griyo »,  ou pa ka tradui l « *Germaine mange un bon griot ». si w fè sa, w ap fè yo pran Jèmèn pou kanibal.

Remak : Te gen yon mouvman entèlektyèl ayisyen ki te rele « Les griots ». Epi revi yo te sèvi pou pibliye ide mouvman sa a te rele « Les Griots » tou. Non mouvman sa a te enspire nan sans fransè a paske youn nan lide mouvman an t ap pwone se te yon retou nan sous Afrik kòm orijin koutim ak konpòtman Ayisyen yo.  

 

(1) Vilsaint Féquière, Heurtelou Maude, Diksyonè Kreyòl Vilsen, Educa Vision, Etazini, 1994, p. 207

Pataje Fich saa