Bèso
  •   /bεso/

Bibliyotèk
  •   /biblijotεk/


Bifèt
  •   /bifεt/

Biwo
  •   /biwo/


Chèz
  •   /ʃεz/

Etajè
  •   /etaʒε/


Kabann
  •   /kabãn/

Kanape
  •   /kanape/


Ofis
  •   /ofis/

Pandri
  •   /pãdʁi/