Ti Prens lan

Ti Prens mwen an ! Mwen vin konprann, poukisa ou te toujou ap reflechi, tèt ou lwen ou pa konn ki kote, yon tristès toujou ap fè yon lago kache avè ou. Pandan lontan, sèl distraksyon ou, se te gade jan sa bèl lè solèy ap kouche poutèt sa te lage yon jwa andedan ou, yon lapè. Mwen aprann detay sa a yon maten, lè ou di m : ...