Plizyè kalite egzèsis pou ede w metrize lang kreyòl ayisyen an.

Ou pale kreyòl, men ou gen difikilte pou li oswa ekri kreyòl. Kou Pèfeksyònman nan kreyòl ayisyen an se pou ! l Kou sa a ap ede w metrize òtograf, fonoloji, vokabilè ak sentaks lang kreyòl la. Lang nan pa p gen sekrè pou ou.