Fòm ak plas detèminan defini an kreyòl ayisyen

Detèminan defini ki akonpaye non yo plase apre non an. Si non an gen yon konpleman, detèminan defini an ap plase apre konpleman non an. Detèminan defini kreyòl la ka parèt sou plizyè fòm. Pou sengilye, fòm oral yo se « a » ak « la » e fòm nazal yo se « an », « lan » ak « nan ». Pou pliryèl, sèl fòm detèminan defini an se « yo ». Kilè yo itilize chak fòm detèminan defini sengilye yo ? ...


Kategori