Move zanmi kreyòl-fransè : Griyo/GriotAn kreyòl, yo sèvi ak non « griyo » a pou idantifye vyann kochon fri. Diksyonè kreyòl Vilsen an defini mo griyo a konsa : « Manje ki fèt ak vyann kochon fri » (1).

An fransè, yo sèvi ak non « griot » a pou idantifye moun ki ap rakonte kont ak istwa tan lontan nan literati oral ann Afrik.

Kidonk, si n pran egzanp fraz kreyòl « Jèmèn ap manje yon bon griyo »,  ou pa ka tradui l an fransè « *Germaine mange un bon griot ». si w fè sa, w ap fè yo pran Jèmèn pou kanibal.

N ap raple te gen yon mouvman entèlektyèl ayisyen ki te rele « Les griots ». Epi revi yo te sèvi pou pibliye ide mouvman sa a te rele « Les Griots » tou. Non mouvman sa a te enspire nan sans fransè a paske youn nan lide mouvman an t ap klewonnen se te pou retounen nan sous Afrik kòm orijin koutim ak konpòtman Ayisyen yo.  

Yon lòt mo fransè ki sonnen prèske menmjan ak griyo, e ki gen rapò ak manje, se mo « Gruau ».  Se yon pati nan yon sereyal, tankou avwàn ak ble, kote yo retire son an ladan yo. Nan peyi Kanada, « Gruau » se yon labouyi avwàn kote yo bouyi avwàn nan nan dlo oswa nan lèt epi apre sa, yo mete fwi, siwo ak lòt kalite engredyan ladan l. Pou sans sa a tou, si yon Kanadyen ki pale fransè di : « Je mange un bon gruau », ou pa ka tradui l * « M ap manje yon bon griyo » paske se pa menm manje a.

 

(1) Vilsaint Féquière, Heurtelou Maude, Diksyonè Kreyòl Vilsen, Educa Vision, Etazini, 1994, p. 207

Pataje Fich saa