Fòm ak plas detèminan defini an kreyòl ayisyenAn kreyòl, fòm detèminan defini sengilye a varye dapre kontèks fonik la, sa vle di dapre son ki nan vwazinay detèminan an. Kòm detèminan defini an plase apre non an, e menm apre konpleman non an, fòm li ap varye selon son ki fini non an oswa son dènye mo ki fini gwoup konpleman non an.

Si mo a fini ak yon vwayèl oral oswa ak demi-vwayèl UI, detèminan an ap fran fòm « a ».

Si mo a fini ak yon konsòn oral oswa ak demi-vwayèl W ak Y, detèminan an ap pran fòm « la ».

Si mo a fini ak yon vwayèl nazal, detèminan an ap pran fòn « an ».

Si mo a fini ak yon konsòn nazal, detèminan an ap pran fòm « nan ».

Si mo a fini ak yon konsòn oral oswa ak demi-vwayèl Y, men gen yon vwayèl nazal ki vini anvan konsòn oral la, detèminan an ap pran fòm « lan ».

Egzanp

Lari a.

p la.

Bonbon an.

Kizin nan.

Lanp lan.

 

Egzèsis

 

Sous : Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an, # 1.2 : Detèminan.

Pataje Fich saa