Toutan tèt poko koupe, li espere pote chapo.

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Pa sispann espere. Toutotan souf la la toujou, ou ka reyalize bagay ou pa ta panse.

Pataje Fich saa