Pasyans fè w wè trip foumi

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Lè w gen pasyans, ou ka reyalize bagay ou pa ta janm panse, ou ka rive fè bagay ki difisil anpil. Pwovèb sa a vle di tou si w rete tann ak pasyans w ap fini pa jwenn sa w bezwen an.

Proverbe équivalent en français

Tout vient à point à qui sait attendre.

Equivalent proverb in english

All things come to those who wait.

Pataje Fich saa