Mache sou pinga w pou w pa pile si w te konnen.

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Fòk ou pran gwo prekosyon pou w pa tonbe nan antrav.

Pataje Fich saa