Lè chat pa la, rat pran kay

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Lè pa gen yon moun ki gen otorite k ap siveye, moun gen tandans fè sa yo vle.

Proverbe équivalent en français

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

Equivalent proverb in english

When the cat's away, the mice come out to play

Pataje Fich saa