Joumou pa donnen kalbas.

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Fason yon moun ye se rezilta fanmi kote l soti ak anviwonman kote l te leve.

Proverbe équivalent en français

L'homme est le produit de son milieu.

Pataje Fich saa