Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Se moun ki fèb ki toujou ap chèche kraze pi piti pou yo ka montre yo fò, men lè yo rankontre ak youn ki pi fò pase yo, yo bat ba.

Proverbe équivalent en français

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

Pataje Fich saa