Bondye pouse mouch pou bèt ki pa gen ke.

Esplikasyon pwovèb kreyòl la

Bondye toujou menaje moun ki pi fèb yo, li ba yo kote pou yo pase lè yo nan sitiyasyon difisil.

Proverbe équivalent en français

À brebis tondue, Dieu ménage le vent.

Pataje Fich saa