Ankreyol.net

Yon sit k ap fè pwomosyon pou lang kreyòl ayisyen an. Aktivite, egzèsis ak fich lengwistik pou tout moun k ap aprann oswa k ap anseye kreyòl.

Aprann lang kreyòl la ak kilti kreyòl la sou entènèt!

Pwovèb kreyòl

Men anpil chay pa lou.

  • Fich lengwistik gramè
  • fich lengwistik konjigezon
  • fich lengwistik otograf

Atelye ekriti « Ti liv dijital » nan Monreyal

Wikenn 17 ak 18 jen 2017 la, gen yon atelye ekriti k ap fèt Monreyal pou kreye liv nimerik an kreyòl pou timoun an Ayiti.

Li rès la

Pwogram selebrasyon Jounen lang matènèl nan Fakilte lengwistik aplike

Dekana Fakilte lengwistik aplike, nan Invèsite Leta Ayiti a, pibliye pwogram selebrasyon jounen lang manman an pou ane 2017 la. Se yon pwogram animasyon syantifik ak kiltirèl ki pral dewoule konsa :

Li rès la

Dènye twit

Kontakte nou

  • telefòn: 4383905217

  • imel: contact [@] ankreyol.net

Suiv nou