Ankreyol.net

Yon sit k ap fè pwomosyon pou lang kreyòl ayisyen an. Aktivite, egzèsis ak fich lengwistik pou tout moun k ap aprann oswa k ap anseye kreyòl.

Aprann lang kreyòl la ak kilti kreyòl la sou entènèt!

Pwovèb kreyòl

Bourik fè pitit, se pou do l poze.

  • Fich lengwistik gramè
  • fich lengwistik konjigezon
  • fich lengwistik otograf

Konbyen tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire ?

Gen pwofesè ki konn mande si yon sitiyasyon aprantisaj dwe kadre ak kantite lè ki rezève pou kou a pa semèn. Gen lòt ki panse tan pou kouvri yon sitiyasyon aprantisaj ta dwe kadre ak diferan peryòd egzamen yo prevwa nan ane a. Anvan nou pale sou kantite tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire,...

Li rès la

Kisa yon sitiyasyon aprantisaj ye?

Imajine yon pwofesè ki pral kòmanse yon kou. Kiyès nan de fraz entwodiksyon pi ba yo k ap bay elèv yo plis anvi suiv kou a ? 1) « Semèn sa a, nou pral etidye fraz sibòdone. » 2) « Semèn sa a, nou pral aprann kòman pou nou ekri yon lèt prezantasyon pou patisipe nan yon konkou....

Li rès la

Dènye twit

Kontakte nou

  • telefòn: 4383905217

  • imel: contact [@] ankreyol.net

Suiv nou